Razdjelnici utroška topline

Plati koliko potrošiš, kontroliraj potrošnju


Postavljanje razdjelnika topline

Naši djelatnici su obučeni instalateri toplinskih razdjelnika. Tvrtka je certificirana od strane Siemens za obavljanje ove djelatnosti a iskustvo smo stekli radom na više od trideset projekata modernizacije toplinskih sustava u Hrvatskoj i Sloveniji.

 • Razdjelnik topline

  Razdjelnik toplinske energije je uređaji koji mjeri količinu toplinske energije emitirane u prostor.

  Elektronski razdjelnici toplinske energije napajani su baterijom i opremljeni su alarmom u slučaju neovlaštenog manipuliranja uređajem. Prilikom montaže i puštanja u rad svi se uređaji zaštićuju od strane izvođača radova. Podaci prikupljeni s mjerila ili eketronskih razdjelnika topline pohranjuju se u mrežne koncentratore koji su međusobno sinhronizirani te čine jedinstven sustav.

 • Walk-by sustavi

  Walk-by sustavi se primjenjuju na manjim objektima

  Kod manje zahtjevnih objekata s malim brojem stambenih jedinica moguća je instalacija sustava bez mrežnih koncentratora (walk-by). u tom slučaju nisu potrabni mrežni koncentratori podataka jer se podaci o potrošnji pohranjuju u mjernim uređajima. Dakle, takav sustav je jeftiniji i jednostavniji, ali naknadno ne dopušta daljinski prijenos podataka. promjenom programskih parametara mjerne uređaje moguće je nadograditi sustavom mrežnih koncentratora i tako postići punu funkcionalnost.

 • Koncentrator podataka

  Koncentrtor podataka je uređaj koji se instalira u objektu (stubište) koji sprema sve podatke sa razdjelnika topline ugrađenih na radijatore.

  Koncentrator podataka je temeljni uređaj za očitanje podataka o utrošku toplinske energije . Na njega su spojeni svi razdjelnici toplinske energije instalirani na pojedinačne radijatore. podaci se prenose na koncentrator bežičnom komunikacijom. Sa svakog koncentratora na bilo kojem mjestu mogu se očitati podaci o potrošnji toplinske energije putem komunikacijskog sučelja (GPS ili TCP/IP) daljinskom komunikacijom.

 • Termostatski ventil

  Termostatski ventil se postavlja direktno na radijator i automatski regulira temperaturu prostorije na željenoj razini.

  Automatska regulacija emitiranja topline može biti ostvarena termostatskim ventilom. Ova vrsta ventila trenutno je podrazumjevana na svim novim toplinskim instalacijama. Termostatski ventil se sastoji od ventila i glave osjetnika (senzora). Na željenoj temperaturi prostorije zatvara se i prigušuje protok ogrijevne tekućine kroz radijator i smanjuje emitiranje topline u prostoriju, zadržavajući toplinsku udobnost prostorije i sprečavanje pregrijavanja. Naprednija regulacija na nivou objekta obavlja se automatskim balans ventilom.


Postupak prelaska na razdjelnike utroška topline

Ugradnja razdjelnika u objekte koji se griju preko zajedničkog sustava, za optimalnu ugradnju i praćenje potrošnje minimalno sudjelovanje u investiranju ugradnje je 70 % suvlasnika zgrade. Budući da u ugradnji razdjelnika u financiranju sudjeluju i gradovi cijeli postupak se provodi putem natječaja.

 1. prikupljanje ponuda
 2. Predstavnik stanara prikuplja ponude od tvrtki koje se bave ugradnjom razdjenika. (link za prikaz tvrtki)
 3. uzimanje suglasnosti od stanara - potpisi i izjave najmanje 50% stanara zgrade, predaju se odabranom dobavljaču (link za pravilnik o sufinanciranju).
 4. pribavljanje suglasnosti distributera topline odabrana tvrtka ishoduje suglasnost distributera topline.
 5. ugradnja razdjelnika odabrani dobavljač po dobijanju suglasnosti distributera pristupa ugradnji razdjelnika i termostatskih setova. ugradnja se provodi tijekom grijevne sezone ili izvan iste.
 6. promjena obračuna predstavnik suvlasnika zgrade mijenja način obračuna u novi model "prema potrošnji" i utvrđuje način pokrivanja toplinskih gubitaka u zgradi.
 7. obračun

Primjenjuje se novi model obračuna po  potrošnji. Ugradnjom razdjelnika topline ostvaruje seobračun grijanja po stvarnoj potrošnji, čime stanari imaju mogućnost racionalneog korištenja toplineske energije i postizanje energetskih i financijskih ušteda.

Nekoliko razloga opravdava ulaganje u energetsku učinkovitost

Ograničenost prirodnih izvora, cijena energenata, oprema za ostvarivanje uštede daje rezultate u kratkom roku, povrat ulaganja kroz uštede se vraća prije isteka vijeka trajanja opreme, smanjena potrošnja energenata izravno utječe na smanjenje globalnog klimatskog zatopljenja, ostvaruje se neposredan utjecaj na zaštitu okoliša, razumnim trošenjem energenata osigurava se dugotrajnije njihovo korištenje.

Rokovi ugradnje

U srpnju 2013 godine je stupio na snagu Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13). Svi vlasnici objekata izgrađenih prije stupanja na snagu ovoga Zakona se obvezuju postupiti sukladno odredbama o ugradnji uređaja za regulaciju emitiranja topline  u propisanim rokovima.

Do 31.12.2015 godine tu obvezu imaju vlasnici u objektima sa 70 i više samostalnih uporabnih cjelina.

Do 31.12.2016 godine obveza je vlasnika samostalnih uporabnih cjelina.

Propuštanje ovih obveza od strane vlasnika krajnjih korisnika, Zakonom je zapriječena kazna od 10.000,00 do 50.000,00 kuna. 

Zašto ove poslove povjeriti našoj tvrtci

Izbor naše tvrtke za cjelovita rješenja - ustanovljavanje nužnih minimalnih zahvata, projektiranje mogućeg rješenja, nabavka i dostava opreme, ugradnja i testiranje, upućivanje u korištenje, praćenje korištenja, savjetovanje, hitne intervencije su temeljne odrednice takvoj odluci
Na raspolaganju je naš stručni tim za savjetovanje, pružamo edukaciju i pomoć kod otklanjanja eventualnih problema, ugrađujemo originalnu opremu svjetski priznatog proizvođača (Siemens), vlasnici smo certifikata kvalitete ISO.

Štedite već sada!

Ugradnja i održavanje razdjelnika utroška topline i vodomjera od strane ovlaštenog Siemens partnera.

×